A F O L - z ang. Adult Fan Of Lego, określa osobę która, często po okresie tzw. Dark Age kiedy porzuca zabawki z dzieciństwa, wraca do klocków LEGO i zajmuje się nimi jako hobby.
Blog > Komentarze do wpisu
Chwalimy się [UPDATED]

... osiągnięciami szefa. Model Hippotama - Armadillo - został wybranay pracą miesiąca na portugalskim forum 0937.

Również na tym forum ukazał się wywiad z naczelnym, który niniejszym zamieszczamy w wolnym tłumaczeniu.

- Witaj Hippotam!

- Witaj Pedro!

- Porozmawiajmy najpierw o Tobie: kim jesteś? Co robisz, skąd pochodzisz?

- Naprawdę nazywam się Marcin Danielak. Mam 33 lata, żonę i dzieci. Mieszkam w pięknym mieście Krakowie, w Polsce. Pracuję w IT jako dyrektor ds. jakości w centrum badawczo-rozwojowym w firmie Polsko - Francuskiej.

- Jak się zaczęła Twoja przygoda z LEGO? Czy pamiętasz Twój pierwszy zestaw?

- Bawiłem się LEGO będąc dzieckiem. Były to późne lata 70-te. Z pierwszych zestawów pamiętam 456 Spirit of St. Louis, 192 Policemen i 696 Bus Stop. Jednak złota era nadeszła kilka lat później z zestawem 918 Space Transport oraz 6950 Mobil Rocket Transport (?). Miałem również jeden z pierwszych zestawów Technic - 853.

- Co jest Twoją ulubioną linią LEGO i co najbardziej lubisz budować?

- Uwielbiam System, głownie Castle i Space, ale mam rózne pomysły do prawie wszystkich pozostałych, takich jak Western, Steampunk czy Adventurers. Wszystkie są wspaniałe!

- Czy przechodziłeś przez Dark Age ? (i dlaczego?)

- Tak, mój Dark Age trwał prawie 20 lat! Porzuciłem LEGO około 12 roku życia kiedy dostałem pierwszy komputer. Na szczęście moja Mama zachowała klocki i odzyskałem je w wieku 32 lat. Dzieki Mamo (jeśli to czytasz)!

- Co Cię najbardziej pociąga w LEGO, dlaczego wybrałeś ja na swoje hobby?

- Myśle, że LEGO oferuje wyjątkową mieszankę sztuki, narracji, kolekcjonowania i budowania modeli. Każdy z tych aspektów mógłby być osobnym hobby, ale LEGO daje je wszystkie na raz. Oznacza to, że możesz zbudować szczegółowe modele istniejących obiektów. Możesz też stworzyć własne światy i historie ograniczone tylko wyobraźnią. A kiedy zmęczysz się budowaniem możesz zrobić przerwę i próbować upolować jakiś rzadki klocek. Lub posortować swoje zbiory ... Tak, sortowanie to też przyjemność (Nexus: jak dla kogo ...). To mnie uspokaja.

- Czy możesz nam coś powiedzieć o społeczności polskich AFOLi?

- Oceniając po ilości zarejestrowanych użytkowników LugPolu, mamy w Polsce około 400 aktywnych AFOLi, w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami.

Jesteśmy prawdopodobnie podobni do społeczności w innych krajach, więc może wymienię kilka rzeczy uniklanych dla Polski. Po pierwsze mamy fajny lokalny konkurs Brick Transport Tycoon organizowany przez mojego przyjaciela Nexusa. Po drugie mamy świetną coroczną wystawę w Kielcach, w gościnnych progach Muzeum Zabawek, organizowaną przez Macieja Drwięgę. Po trzecie mamy parę znakomitych nazwisk (często goszczących na łamach kultowych blogów poświęconych LEGO). Z pewnością słyszeliście o traktorach Misterzubiego, statkach kosmicznych Jeraca czy motorach V1. Po czwarte mamy bardzo aktywną grupę "Technicowców" systematycznie rozwalających w plenerze swoje trialowe ciężarówki. I w końcu, w tym roku mamy wielkie współzawodnictwo pomiędzy społecznościami z Polski i Portugalii. Stawką jest porto ....

- W jaki sposób dotarłeś na forum 0937?

- Któregoś dnia znalazłem na Brickshelfie pracę Rupi'ego pt Examination. Zablogowałem ją i po paru dniach zauważyłem sporo odwiedzin z dziwnego adresu: forum0937.miniancora.com. Odwiedziłem to forum żeby zobaczyć co to za ludzie i tak was właśnie znalazłem. Przy okazji, zajęło mi sporo czasu żeby odcyfrować co znaczy liczba 0937 ... (Nexus: LEGO, do góry nogami i w lustrzanym odbiciu). A poza tym jesteście bardzo sympatyczni i odwiedzam was często i publikuję na 0937 moje wszystkie modele. Odwiedził mnie również Manel , było super.

- Gdzie znajdujesz inspiracje do swoich prac? Kogo masz w Zakładkach?

- Jest wielu konstruktorów których prace podziwiam. Dan Jassim jest prawdopodobnie odpowiedzialny za moje wyjście z Dark Age. Nelson Yrizarry pokazał mi znaczenie szczegółów i humoru. Prace Takeshi Itou oraz Jojo Koehler skierowały mnie ku Castle. Ostatnio zbudowałem kilka kosmicznych modeli i jest to głownie zasługą Jeraca

Najczęściej jednak moje inspiracje nie pochodzą od innych modeli. Staram sie raczej wyobrazić sobie jakiś model i potem sprawdzam jak inni rozwiązali problemy konstrukcyjne. Lubię budować rzeczy które jeszcze nie istnieją.

- Czy możesz nam powiedzieć jaki jest Twój ulubiony model wszechczasów? (własny lub nie) I dlaczego?

- Nie, nie potrafię wybrać jednego. To tak jakbyś zapytał o ulubioną piosenkę - jest zbyt wiele fantastycznych.

Jeśli chodzi o moje własne modele, ulubionym jest zawsze ten ostatni, więc pewnie HCV Armadillo. Sądzę jednak że moja najlepsza praca to Operacja Zabójcza Kaczka.

- Nie mogłem oczywiście zakonczyć tego wywiadu nie pytając o Klocki dla Dorosłych, czy mógłbyś nam coś powiedzieć o blogu?

- Zacząłem Klocki mając na myśli kilka założeń. Po pierwsze - sięgnąć do nie-AFOLi i zarazić ich wirusem LEGO. Ci ludzie nie odwiedzają naszego forum więc pewnie nawet nie wiedzą że są w Dark Age. Wierzę, że Klocki mogą wziąć odpowiedzialność za sprowadzenie z powrotem do hobby paru świetnych modelarzy, na przyklad Crisesa.

Po drugie - pojawia się mnóstwo ciekawych wiadomości ze świata LEGO, modle i pomysły ukazują się każdego dnia - niektóre z nich umykają nawet fanom. Ktoś musiał się wziąc za ich przedstawianie. To jest mój cel - obecnie mój wolny czas umożliwia mi pokazanie jednej ciekawostki na dziesięć ukazujących się każdego dnia. Pomagają mi Nexus i Sariel lecz wciąż wiele interesującyh rzeczy nie znajduje się na blogu - jest ich po prostu za dużo.

Po trzecie - chcę promować nasze hobby, wciąż bardzo rzadkie w Polsce i wciąż uważane za "dziecinadę. Tu też mamy się czym pochwalić - mieliśmy wspaniały odzew na konkurs "Klocki z Czuba" zorganizowany z Gazetą Wyborczą wiodącym polskim portalem - zczuba.pl.

Zapraszam więć na blog Klocki dla Dorosłych, piszemy po polsku i angielsku. Pracuję nad moim portugalskim, ale to trochę potrwa ...

***

We have a reason to be proud: model by Hippotam has been chosen as MOC of the month on portugese forum 0937. They also featured an interview with our boss.

[Update: Portal 0937 struggles with some nasty technical probles, so we post english version of the interview here]

- Hello Hippotam!

Hello Pedro!

- Let's talk a bit about yourself first: who are you? What do you do, where do you come from?

My real name is Marcin Danielak. I’m 33, married, with children. I live in nice city of Kraków, Poland. I work in IT, as a quality director in R&D center of French-Polish company.

- How did you first made contact with LEGO? Do you remember your first LEGO set?

I played with LEGO when I was a kid. It were late 70s. From the first sets, I remember 456 Spirit of St. Louis, 192 Policemen and 696 Bus Stop. But my golden LEGO days came few years later, with 918 Space Transport and 6950 Mobile Rocket Transport? I also had one of the first Technics set – 853.

- What is your favourite LEGO theme and what do you enjoy building the most?

I love System themes, mostly Castle and Space, but in fact I have some building ideas for almost any theme, like Western, Steampunk or Adventurers. They’re all so cool!

- Did you go through a dark age? (and why?)

Yes, my dark age lasted for almost 20 years! I abandoned LEGO when I was around 12 and got my first computer. I was lucky that my Mom stored my bricks and I was able to recover them when I was 32. Thanks again Mom (if you are reading this)!

- What attracts you most about LEGO so that you chose it as your hobby?

I think LEGO offers unique mixture of art, storytelling, collecting and model building. Each of these could be a separate hobby, but LEGO have it all. It means you can build a detailed models of the real world objects. Or create your own worlds and stories limited only by your imagination. And when you are a little tired with building, you can make a break and go hunting for rare bricks or sets to expand your collection. Or sort... Yes, sorting is also fun. It makes me calm.

- Could you tell us something about the AFOL community in Poland?


Judging from the number of LUGPOL registered users, there is about 400 active AFOLs in Poland, with different age and interests.

We’re probably quite similar to other communities, so maybe I will name few things unique to Polish one. First, we got a great local contest Brick Transport Tycoon hosted by my friend Nexus. Second, we got great annual exhibit at Kielce hosted by Toys Museum, organized by Maciej Drwięga. Third – we got some ‘hot’ names (often featured on cult LEGO blogs) that speak for themselves. You probably heard about Misterzumbi’s tractors, Jerac’s spaceships and V1’s motors just to name few. Fourth – we got very active group of “technicians” breaking their trial trucks into pieces out in the fields. And, last but not least – this year we got this great challenge between Polish and Portugese communities about Classic Castle Contest V. And portwine...

- How did you come across the 0937 Community?

Some other day I found Rupi’s “Examination” while browsing Brickshelf. I blogged it and few days later I noticed a lot of folks visited my blog from a strange address: forum0937.miniancora.com. So I went there to check who are these people and that’s how I found your community. BTW, it took me quite long to figure out what that number means...

Anyway, you were so friendly that I visit often and publish all my creations on Forum0937. And I got visit from Manel. It’s great!

- Where do you go for inspiration for your MOCs? And who do you have under the “Bookmarks” tab?

There is a lot of builders who’s work I admire. Dan Jassim is probably the one who brought me back from dark ages. Nelson Yrizarry showed me the importance of detail and humor. Creation of Takeshi Itou and Jojo Koehler made me a Castler. Recently, I build some Space creations and that’s mostly Jerac’s fault...

But most often my inspiration does not come from other’s creations. I rather try to imagine the model in my head first, and then I often check how others solved the construction problems. I like to build things that was never existed before.

- Could you tell us which is your favourite creation of all time? (self or not) Why?

No, it’s impossible to pick one. It’s like asking about a favourite song – there are just too many of great ones.

But if you are asking about my own creations, a favourite is always the last, so it is HCV Armadillo. But I think my best work so far is Operation Lethal Duck.

- Of course I couldn’t end this without asking you about Klocki, could you tell us something about it? (reasons to it’s creation, objectives, etc, this bit is up to you)

I started Klocki with several objectives in mind. First – to reach for non-AFOLs and infect them with LEGO virus. These people do not visit community forums so they don’t even know that they are in they dark age. I believe Klocki can take credit for bringing some great builders back to the hobby, for example Crises.

Second – there is a lot of great LEGO-related news, creations and ideas popping out every day – same are overlooked even by fans. Someone had to feature them. This is still a goal – currently, my free time allows me to feature only one from ten interesting stories I read or hear each day. I have great help from Nexus and Sariel, but still a lot of interesting things are not blogged – there are just too many of them.

Third – I wanted to promote our hobby, which is very rare in Poland and still often treated as “childish”. We got some successes here – a major one is a huge response with “Klocki z czuba” contest organized together with leading Polish portal.

So please, visit Klocki, its both Polish and English. I am working on my Portugese, but it takes time...

poniedziałek, 26 listopada 2007, nexus7

Polecane wpisy

  • Spokojnie, żyjemy!

    Chciałbym uspokoić wszystkich czytelników zaniepokojonych spadkiem czestotliwości pojawiania się nowych notek na blogu - jesteśmy, żyjemy, nigdzie nie uciekliśm

  • Ostatni dzwonek!

    To ostatni dzwonek. Już tylko do jutra, do 12:00 można głosować na nas w konkursie " Blog Roku ".     Prosimy o SMS o treści H00597 na num

  • Klocki z Bazin

    Od paru dni polski Internet ogarnął szał na punkcie Jozina z Bazin czyli Józka z Bagien - legendarnej postaci wykreowanej przez czeskiego komika Ivana Mladka .

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
wesoly_terrorysta
2007/11/26 13:22:31
No, mnie zaraziłeś klockami lego dla dorosłych:) Mam Cię w blogrollu, RSS, podziwiam i zazdroszczę... no i szukam czasu, aby może też się w to wciągnąć:)
-
zczuba
2007/11/26 18:39:58
Z "Gazetą Wyborczą"... phi...
-
Gość: crs, *.110.192.213.cable.satra.pl
2007/11/26 19:33:48
Oj, Hippotam, zadarłeś z ekipą "Z czuba"... Pomyśl o jakimś miłym domku na Alasce ;-)
-
hippotam
2007/11/26 20:03:41
@crs> Nieporozumienie! W oryginale napisałem "leading polish portal", co jednoznacznie wskazuje na zczuba.pl

Tlumaczenie zaraz naprawimy....
-
Gość: crs, *.110.192.213.cable.satra.pl
2007/11/26 21:01:05
No tak, jak "leading" to musi być zczuba. Nexus zrobił swobodne tłumaczenie. Już kilka razy zauważyłem, że wersje polska i angielska różnią się od siebie. Zazwyczaj minimalnie, więc to mi wcale nie przeszkadza.
-
2007/11/27 01:33:43
Moja wina! Oczywiscie ze chodzi o Z Czuba. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie (no moze przejedzenie Thanskgivingowym indykiem), prosze o wybaczenie.

@crs>moje notki w wersji polskiej i angielskiej naogol sie roznia poniewaz to sa zupelnie inne jezyki i inaczej sie w nich formuluje wypowiedzi. Proste bezposrednie tlumaczenie nie zawsze jest najszczesliwsze. A tak wogole to sie tylko wymadrzam :-)
Kanały RSS
Szukaj

LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse this site.